สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิตและออกจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า