ฮานามิกซ์เปิดโหมดฮา

Last updated: 16 Jul 2024  |  183 Views  | 

ฮานามิกซ์เปิดโหมดฮา

บริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “ฮานามิกซ์เปิดโหมดฮา”
ระยะเวลากิจกรรม :  6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567รางวัล

ผู้ชนะกิจกรรมจำนวน 7 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ท่านละ 1 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 iPad Air ขนาด 11 นิ้ว ความจุ 128 GB ปี 2023 (รุ่นที่ 6) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท

รางวัลที่ 2 AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ Lightning จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,790 บาท

รางวัลที่ 3 ตุ๊กตาพวงกุญแจ Bao-ao Cuddle Series คละสี จำนวน 5 รางวัล

รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 7 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 30,690 บาท

 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมกิจกรรม ทำคลิปตลกๆ ฮาๆ และสร้างสรรค์ในแบบคุณ คู่กับสินค้า ข้าวเกรียบกุ้ง Hanamix CupSnax (35 กรัม)รสวาซาบิครีมสลัด / รสหม่าล่า หรือรสชีส รสชาติใดก็ได้ อย่างน้อย 1 รสชาติ ปรากฎในคลิป

2. โพสต์ลงบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมใส่ #ฮานามิกซ์เปิดโหมดฮา #Hanamix #Snack2go

 ให้ครบทั้ง 3 แฮชแท็กและตั้งค่าโพสต์วิดีโอเป็นสาธารณะ

3. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 00:00 น. ถึง 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น.

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดคลิปต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน แต่ต้องเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริง ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อกิจกรรมเกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม
          คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผู้ชนะกิจกรรมเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินผู้ชนะกิจกรรม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดที่บริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 162/6 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  โดยพิจารณาและตัดสินกิจกรรม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567  เวลา 10.00

          คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ทำถูกต้องตามกติกาการร่วมกิจกรรมและถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จากหลักเกณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศผลกิจกรรมทาง Snack2go Facebook Fan Page https://www.facebook.com/snacktogo.official/ และ website : https://www.snack2go.com/  วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

สำหรับผู้ที่ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัล  iPad Air และ AirPods (รุ่นที่ 3)

          ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องติดต่อกลับมายังช่องทางกล่องข้อความของ Snack2go Facebook Fan Page ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ประกาศผลกิจกรรม โดยการส่งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล ดังนี้

- แจ้งว่าเป็นผู้ชนะกิจกรรมใด ในลำดับที่เท่าไหร่

- แคปเจอร์ (Capture) หน้าช่อง TikTok ของตนเองที่ลงคลิปวิดีโอที่ชนะรางวัล พร้อมแนบลิ้งค์วิดีโอที่ชนะรางวัลมาด้วย

- แจ้งชื่อ- นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมถ่ายรูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว  ผู้ชนะกิจกรรมต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ชนะกิจกรรมเพื่อนัดหมายเข้ามารับของรางวัลภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ชนะกิจกรรมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการเข้ามารับรางวัลที่ บริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด คือ ภายใน 60 วันทำการหลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ หากผู้ชนะกิจกรรมไม่ยืนยันสิทธิ์และหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารที่ได้ครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิ์แต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้ชนะกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

 

สำหรับผู้ที่ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัล  ตุ๊กตาพวงกุญแจ Bao-ao Cuddle Series

          ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องติดต่อกลับมายังช่องทางกล่องข้อความของ Snack2go Facebook Fan Page ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ประกาศผลกิจกรรม โดยการส่งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล ดังนี้

- แจ้งว่าเป็นผู้ชนะกิจกรรมใด ในลำดับที่เท่าไหร่

- แคปเจอร์ (Capture) หน้าช่อง TikTok ของตนเองที่ลงคลิปวิดีโอที่ชนะรางวัล พร้อมแนบลิ้งค์วิดีโอที่ชนะรางวัลมาด้วย

- แจ้งชื่อ- นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมถ่ายรูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว ผู้จัดกิจการรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้ชนะกิจกรรมโดยบริษัทขนส่งเอกชนภายใน  30 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ชนะการประกวดยืนยันตัวตนทางกล่องข้อความของ Snack2go Facebook Fan Page โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ชนะกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์

          ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลคนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลดังกล่าว

          ทั้งนี้ หากผู้ชนะกิจกรรมไม่ยืนยันสิทธิ์และหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารที่ได้ครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิ์แต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้ชนะกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

1.  ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

2.  บริษัทฯ ซื้อเครื่อง iPad Air จากศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้า ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดให้มีการเปิดกล่องเครื่อง iPad Air เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมใช้งานก่อนการชำระเงิน กล่องเครื่อง iPad Air จึงมีรอยการเปิดกล่องแล้วเพื่อการตรวจสอบตามเงื่อนไขในการซื้อดังกล่าว ผู้ชนะกิจกรรมไม่มีสิทธิปฏิเสธการรับสินค้าจากกรณีดังกล่าวนี้

3.  การรับประกันเครื่อง iPad Air , AirPods เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด โดยบริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต และท่านรับทราบและตกลงว่าการรับประกันเครื่อง iPad Air จะมีผลตั้งแต่วันที่เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าตามนโนบายของตัวแทนจำหน่าย และสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

4.  ในวันที่รับของรางวัล บริษัทฯ จะให้ท่านเปิดกล่องเครื่อง iPad Air เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว รวมทั้งความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ชนะกิจกรรมตกลงและยอมรับเครื่อง iPad Air เครื่องดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรางวัลดังกล่าว

5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน คืน ซ่อม เครื่อง iPad Air , AirPods ในทุกกรณี

6.  ในการรับรางวัล ผู้ชนะกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว พิมพ์และ/หรือแก้ไข เผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลต่างๆ ของผู้ชนะกิจกรรม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะกิจกรรม เพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ชนะกิจกรรม

7.  ของรางวัลอาจมีการคละสีและแบบ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเลือกสีและแบบของของรางวัลแต่เพียงผู้เดียว

 

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

1.  ระยะเวลากิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2567

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น และมีบัญชี Tiktok ที่สามารถยืนยันตัวตนได้โดยการยืนยันกับระบบของผู้จัดกิจกรรม

3.  ผู้ร่วมกิจกรรมได้ศึกษา รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ , ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รายละเอียดของกิจกรรมมีเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเงื่อนไขและกติกา โดยผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหา เงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม

4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้

5.  ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้

6.  หากผู้จัดกิจกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทุจริต ทำลายการดำเนินกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

7.  ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น ระยะเวลาร่วมกิจกรรม และของรางวัลตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านทางช่องทาง Snack2go Facebook Fan Page

8.  สำหรับรางวัล ตุ๊กตาพวงกุญแจ Bao-ao Cuddle Series บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ชนะกิจกรรมทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ชนะกิจกรรมตรวจสอบรางวัลโดยบันทึกวิดิโอขณะที่เปิดพัสดุและตรวจสอบความสมบูรณ์ของรางวัล และหากพบว่าของรางวัลชำรุดให้ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 086-519-5000 , 099-080-9090 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น และแนบวิดีโอเพื่อแสดงจุดชำรุด ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับพัสดุเท่านั้น หากเกิน 7 วันทำการหลังได้รับพัสดุ และไม่มีการบันทึกวิดีโอขณะเปิดพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัล

9.  สำหรับรางวัล iPad Air และ AirPods (รุ่นที่ 3) ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง และต้องตรวจเช็คของรางวัลด้วยตัวเอง ณ จุดรับรางวัลทันที หากพบความชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนของรางวัล

10.   ผู้จัดกิจกรรมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

11.   ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด

12.   ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

13.   วิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายหรือสร้างขึ้นเองทุกขั้นตอนเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและรับรองว่าวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี

14.   วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิดีโอที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เคยถูกส่งประกวดเข้าโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ รวมถึงไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง ทั้งตีพิมพ์หรือออนไลน์ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

15.   วิดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด

16.   วิดีโอที่โพสต์ต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรือเป็นข้อความอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น และไม่เป็นข้อความที่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากบริษัทฯ พบภาพ คำหรือข้อความที่บริษัทฯ เห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์วิดีโอดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

17.   พนักงานบริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

18.   ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกาและ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน

19.   กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

20.   หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์:  086-519-5000 , 099-080-9090 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy