บริษัท เอสทูจี (888) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน 2546 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนื้อที่ 5 ไร่
สร้างขึ้นโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เรามี 4 สายการผลิตคือ EXTRUDED,
WAFER ROLLS , CEREAL และ PACKAGING

 
 
 
 
 
“เราจะเป็นโรงงานรับผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพสูง
ทั้งในและต่างประเทศ ชำนาญการผลิตขนมที่ดีที่สุดของประเทศไทย”

  
     เราจะเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีความเป็นมืออาชีพสูง
     เราให้ความสำคัญต่อ นวัตกรรมของสินค้าและคุณภาพการผลิต
        ที่ดีที่สุด ต่อความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
     เราจะส่งเสริมอย่างจริงจังให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
     เราจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีการสื่อสาร
        แบบรอบด้าน
      เราจะมุ่งสู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้า,คู่ค้าและสังคมสิ่งแวดล้อม
      เราจะใส่ใจพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานสูง อร่อย สะอาด